Diagnòstics ambigus en un sistema de tutela de menors qüestionat

Article publicat el 28 d’Agost de 2017 molt documentat i basat en casos reals. Els últims mesos, el sistema de tutela de menors català ha estat objecte de crítiques per tota una sèrie de disfuncions que han quedat al descobert. Resolucions judicials, denúncies a mitjans, processos en curs i edictes no aplicats constaten la necessitat d’implementar canvis en el disseny institucional d’aquesta àrea.

Llegir article complet aquí