El Sistema demana més diners …

El Sr Ricard Rodríguez Abellán, director de la Fundació MAIN, demana en aquest article publicat a social.cat més diners per al Sistema de Protecció. Contesto amb aquesta reflexió:

«Amb els fons europeus Next Generation no es tracta només d’un tema de més diners per tornar a la situació anterior, això sí, una miqueta millorada. Europa exigeix innovació, canvis, reformes … i si en algun àmbit això és especialment important i urgent és en la protecció de la infància i l’adolescència.
Estaria bé que escoltessin les veus crítiques amb el sistema del què vostès formen part, deixessin de mirar-se el melic i de seguir alimentant un fals corporativisme on es barregen vincles professionals i familiars.»