Debat sobre la protecció de la infància a Catalunya

El passat 10 de novembre va tenir lloc un interessant debat sobre la protecció de la infància a Catalunya.

L’acte va començar amb la intervenció de Silvia Giménez – Salinas, advocada especialitzada en dret de família, que va descriure el sistema actual, les seves mancances i algunes propostes de millora. A continuació van intervenir Francisco Cárdenas i Ceneta Pi, autors de dos llibres que des de punts de vista diferents (acolliment i adopció el primer, centres de menors el segon) van evidenciar la necessitat de reformes urgents.

Després es va obrir un torn de paraules amb testimonis i reflexions molt interessants. Com era d’esperar, el temps es va fer curt i va sortir el compromís de seguir en properes reunions. Moltes idees davant la pregunta de «.. i ara què fem?» I una conclusió clara: cal canviar radicalment aquest sistema, no funciona.

Si estàs interessat en participar en aquest procés, pots contactar a través del correu: asociaciondefensamenores@gmail.com