Blog de Ceneta Pi

A la nova república catalana garantirem els drets dels infants, oi?

Sèrie d’escrits sobre el sistema de protecció de menors

1 ) Capacitat d’autocrítica imprescindible.  (acceder a la traducción al castellano)

2 )  Històries i denúncies sobre casos, malauradament, ben reals. (acceder a la traducción al castellano)

3) Des de 1987, la decisió de declarar un desemparament ha deixat d’estar en mans de jutges i són els tècnics els que avaluen, jutgen i sentencien. (acceder a la traducción al castellano)

4) Retirada de tutela per pobresa