Doble victimització

Fa poc el Síndic de Greuges va publicar un informe sobre els drets dels menors on es denunciaven moltes deficiències del nostre sistema. Destaquen, per exemple, els següents comentaris:

“…Una de les mancances des del punt de vista institucional és la fragmentació de l’Administració (DGAIA, ICAA, EAIA, ICIF) i la manca d’un referent únic i general per a cada infant tutelat…”, “…el resultat és altament perjudicial per a l’infant, que pateix unes conseqüències que es podrien qualificar de doble victimització.” 

“El Síndic ha tingut coneixement de determinats supòsits de patiment emocional dels infants en processos de desacoblament i la posterior denegació de comunicació dels infants amb els antics acollidors i altres persones de referència” (pp 27 i 28)

Descarregar document: Informe Infancia 2014_cat

 

Traducción al castellano:

Doble victimización

Hace poco el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo en Cataluña) publicó un informe sobre los derechos de los menores donde se denunciaban muchas deficiencias de nuestro sistema. Destacan, por ejemplo, los siguientes comentarios:

«… Una de las carencias desde el punto de vista institucional es la fragmentación de la Administración (DGAIA, ICAA, EAIA, ICIF) y la falta de un referente único y general para cada niño tutelado …», «… el resultado es altamente perjudicial para el niño, que sufre unas consecuencias que se podrían calificar de doble victimización.»

«El Síndic ha tenido conocimiento de determinados supuestos de sufrimiento emocional de los niños en procesos de desacoplamiento y la posterior denegación de comunicación de los niños y niñas con los antiguos acogedores y otras personas de referencia» (pp 27 y 28)

Descargar documento: Informe Infancia 2014_cat